Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWYZŹŻ

polonika zagraniczne

 1. home /
 2. polonika zagraniczne
Definicja

Publikacje wydane poza granicami Polski, spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. kryterium językowe: publikacja jest w całości lub znacznej części napisana lub opublikowana w języku polskim, także gdy jest przekładem (w całości lub w części) z języka polskiego, o ile jest on językiem oryginału.
 2. kryterium treściowe: praca tematycznie dotyczy Polski i Polaków lub innych narodowości osiadłych i/lub działających w Polsce. Polonikami zagranicznymi są także prace dedykowane Polakom bądź adresowane do Polaków. W przypadku dzieł literackich sam fakt rozgrywania się akcji na terytorium Polski bądź obsadzenia Polaka w roli postaci literackiej nie jest wystarczającą przesłanką do uznania utworu za polonikum zagraniczne.
 3. kryterium etniczne: publikacja, której twórcą jest osoba pochodzenia polskiego. Kluczowe znaczenia ma tu autoidentyfikacja autora (autorów). Jeśli jest ona niejasna, stosuje się dodatkowe wyróżniki, takie jak: związek rodziny twórcy bądź części jego życia z Polską, posługiwanie się przez twórcę językiem polskim, utrzymywanie przez twórcę kontaktu z Polską lub polskim środowiskiem emigracyjnym.

Dzieła potomków osób pochodzących z ziem polskich, zamieszkałych i tworzących lub publikujących poza granicami Polski spełniają kryterium etniczne jedynie wtedy, gdy autoidentyfikacja tych twórców jako Polaków jest pewna i udokumentowana. Do poloników zalicza się także dzieła osób urodzonych poza terytorium Polski, ale zamieszkałych i czynnych twórczo (zawodowo) na jej terenie.

Za granice Polski uznaje się:

 1. do 1772 r.: 
  • Królestwo Polskie z uwzlędnieniem wszystkich zmian terytorialnych, ale z wyłączeniem terytoriów lennych, 
  • Wielkie Księstwo Litewskie (od 1569 r.),
  • Prusy Królewskie wraz z Warmią;
 2. w latach 1772-1918 – obszar w granicach z 1772 r.;
 3. w latach 1919-1945 – obszar w granicach z dnia 31 sierpnia 1939 r.;
 4. w okresie po 1945 r. – według stanu aktualnego.

Tak określony zasięg terytorialny państwa polskiego w danych przedziałach czasowych stanowi punkt odniesienia dla rozumienia pojęć „Polak” i „Polska” na potrzeby kwalifikowania książek do poloników zagranicznych.

Źródło: Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Narodowej nr 70 z dnia 31 grudnia 2012 r. o wprowadzeniu jednolitych zasad gromadzenia zbiorów

Data utworzenia: 21-Paź-2016 / Zatwierdzony termin: 21-Paź-2016