Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWYZŹŻ

przedmiot bibliografii

  1. home /
  2. przedmiot bibliografii
Definicja

W zależności od wyróżnionych znaczeń terminu bibliografia kształtuje się jej przedmiot. Mianowicie: przedmiotem spisów bibliograficznych jest książka w rozległym tego słowa znaczeniu - inaczej dokument.

Źródło: Hleb-Koszańska, 1963

J.P.

Definicja

Przedmiotem bibliografii rozumianej jako spis bibliograficzny jest książka w szerokim pojęciu - dokument piśmienniczy z tekstem graficznym słownym i pozajęzykowym, a także formy zastępcze książki, dokumenty oglądowe i słuchowe, służące przekazywaniu treści myślowych.

Źródło: Mendykowa, 1986

J.P.

Definicja

Całe piśmiennictwo od czasów najdawniejszych, a w szczególności wszystko, co ukazuje się współcześnie w druku zarówno w postaci książek czy broszur, jak i artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Źródło: Korpała, 1974

J.P.

Definicja

Rozwój informatyki i informacji naukowej spowodował nowe spojrzenie na zagadnienie bibliografii. Zauważono, że zakres bibliografii wykracza poza cele informacji naukowej, obejmuje także komunikację nienaukową, np. ludyczną, popularyzatorską oraz różne formy kultury symbolicznej. W wyniku postępu technicznego zmieniła się stopniowo nazwa przedmiotu bibliografii, na miejsce książki pojawił się dokument a następnie publikacja.

Źródło: Żmigrodzki, 2000

J.P.

Definicja

Przedmiotem bibliografii rozumianej jako spis bibliograficzny jest obiekt informacyjny w szerokim ujęciu - każdy przejaw funkcjonowania informacji w pewnej wyodrębnionej jako całość, zwartej postaci, bez względu na fakt i sposób fizycznego utrwalenia (np. występowanie w formie cyfrowej, wirtualnej i innych możliwych), poddający się bibliograficznej deskrypcji, zgodnej z aktualnie stosowaną metodyką.

JP

Data utworzenia: 01-Lis-2010 / Zatwierdzony termin: 01-Lis-2010