Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWYZŹŻ

Źródła definicji i literatura przedmiotu dla bazy Sternik

 1. home /
 2. Źródła definicji i literatura przedmiotu dla bazy Sternik
Bibliografia

Poniżej znajduje się wykaz publikacji, z których  pochodzą prezentowane w Słowniku terminy i definicje. W poszczególnych artykułach hasłowych podawane są skróty, ich kliknięcie powoduje wyświetlenie poniższego wykazu z pełnym opisem źródła.
W celu sprawdzenia, które hasła powołują się na dane źródło należy wykorzystać okno wyszukiwania zaawansowanego, z listy Przeszukaj wybrać Uwaga i wpisać skrót wybranej pozycji (pogrubiona czcionka na liście poniżej) do pola Znajdź termin.

 

 1. (Bojar, 2002). Bojar B. i in., Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa, 2002. ISBN: 83-87629-84-7.
 2. (Chan, 2007). Chan L. M., Hodges T. L., Cataloging and Classification: An Introduction. 3rd ed. Lanham, 2007. ISBN: 978-0-8108-6000-1.
 3. (Chen, 1976). Chen Pin-Shan P., The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View of Data. "ACM Transactions on Database Systems".Vol. 1: 1976, nr 1, s. 9-36.
 4. (Format MARC 21 dla danych bibliograficznych). Format MARC 21 dla danych bibliograficznych (projekt tłumaczenia) [online]. Tł. Biblioteka Narodowa. Pracownia Teorii i Organizacji Bibliografii. Warszawa, 2012. Dostępny w WWW:
 5. (FRAD). Patton G. E. (ed.), Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model: Final Report, December 2008 approved by the Standing Committees of the IFLA Cataloguing Section and IFLA Classification and Indexing Section, March 2009. München, 2009. ISBN: 978-3-598-24282-3.
 6. (FRBR, 1998). Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. - München, 1998. ISBN: 3-598-11382-X. Dostępny też w WWW: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr.pdf.
 7. (GARR). Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. - München, 2001. ISBN: 3-598-11504-0. Dostępny też w WWW: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf.
 8. (Hagler, 1997). Hagler R., The Bibliographic Record and Information Technology. 3rd ed. Chicago, 1997. ISBN: 0-8389-0707-5.
 9. (Hleb-Koszańska, 1963). Hleb-Koszańska H., Dembowska M., Sawoniak H. (red.), Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Wyd. 2. Warszawa, 1963.
 10. (ICP). Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania [online]. [tł. M. Krynicka], 2009. Dostępny w WWW: http://bn.org.pl/download/document/1270034955.
 11. (ISBD). ISBD : International Standard Bibliographic Description. Berlin ; München, 2011. ISBN: 978-3-11-026379-4.
 12. (ISBD(M), 1974). Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny Wydawnictw Zwartych: ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications. Tł. M. Lenartowicz. „Przegląd Biblioteczny” 1975, nr 1, s. 29-81.
 13. (Korpała, 1974). Korpała J., O bibliografiach i informatorach. Poradnik dla wszystkich. Warszawa, 1974.
 14. (Mendykowa, 1986). Mendykowa A., Podstawy bibliografii. Wyd. 2. Warszawa, 1986. ISBN: 83-01-03301-0.
 15. (ODLIS). Reitz J. M., Online Dictionary for Library and Information Science [online]. cop. 2004-2012. Dostępny w WWW: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx.
 16. (Pacek, 2010). Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-61464-44-0.
 17. (Padziński, 2000). Padziński A., Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych. Warszawa, 2000. ISBN: 83-87629-47-2.
 18. (PATIN). Ścibor E., Tomasik-Beck J., PATIN. Polsko-Angielski Tezaurus Informacji Naukowej. Warszawa, 2001.
 19. (PN-ISO 690:2002). PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.
 20. (PN-ISO 690:2012). PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
 21. (PN-ISO 690-2:1999). PN-ISO 690-2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.
 22. (PN-ISO 2108:2006). PN-ISO 2108:2006. Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN).
 23. (PN-ISO 3297:2010). PN-ISO 3297:2010. Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN).
 24. (PN-ISO 5127:2005). PN-ISO 5127:2005. Informacja i dokumentacja. Terminologia.
 25. (PN-ISO 7154:2001). PN-ISO 7154:2001. Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego.
 26. (PN-ISO 15707:2005). PN-ISO 15707:2005. Informacja i dokumentacja. Międzynarodowy Znormalizowany Kod Dzieł Muzycznych (ISWC).
 27. (PN-ISO 15836:2012). PN-ISO 15836:2012. Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core.
 28. (PN-N-01152-00:1982). PN-N-01152-00:1982. Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne.
 29. (PN-N-01152-01:1982). PN-N-01152-01:1982. Opis bibliograficzny. Książki.
 30. (PN-N-01152-2:1997). PN-N-01152-2:1997. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
 31. (PN-N-01152-4:2009). PN-N-01152-4:2009. Opis bibliograficzny. Dokumenty ikonograficzne.
 32. (PN-N-01152-5:2001). PN-N-01152-5:2001. Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne.
 33. (PN-N-01152-06:1983). PN-N-01152-06:1983. Opis bibliograficzny. Druki muzyczne.
 34. (PN-N-01152-07:1985). PN-N-01152-07:1985. Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.
 35. (PN-N-01152-8:1994). PN-N-01152-8:1994. Opis bibliograficzny. Stare druki.
 36. (PN-N-01152-12:1994). PN-N-01152-12:1994. Opis bibliograficzny. Filmy.
 37. (PN-N-01152-13:2000). PN-N-01152-13:2000. Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
 38. (PN-N-01178:1994). PN-N-01178:1994. Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
 39. (PN-N-01224:1989). PN-N-01224:1989. Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia.
 40. (PN-N-01225:1989). PN-N-01225:1989. Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia.
 41. (PN-N-01229:2002). PN-N-01229:2002. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło oosbowe.
 42. (Podręczny słownik bibliotekarza, 2011). Czapnik G., Gruszka Z., Tadeusiewicz H., Podręczny słownik bibliotekarza. Warszawa, 2011. ISBN: 978-83-61464-39-6.
 43. (Polski słownik archiwalny, 1974). Polski słownik archiwalny. Red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974
 44. (RDA, 2009). Resource Description & Access. Zasoby: opis i dostęp. Standard katalogowania dla XXI wieku. [online] Dostępny w WWW: http://www.rda-jsc.org/docs/rdabrochure-pl.pdf
 45. (RDA, 2010). Resource Description & Access: RDA, developed in a collaborative process led by the Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC). – Chicago, 2010. ISBN: 978-0-8389-1093-1.
 46. (Słownik języka polskiego, PWN). Słownik języka polskiego [online]. Wydanwnictwo Naukowe PWN. Dostępny w WWW: http://sjp.pwn.pl/
 47. (Terminy Metadanych DCMI). Terminy Metadanych DCMI [online]. Tł. A. Brachfogel. 2009. Dostępny w WWW: http://www.bn.org.pl/download/document/1261049421.pdf.
 48. (Żmigrodzki, 2000). Żmigrodzki Z. (red.), Bibliografia: metodyka i organizacja. Warszawa, 2000. ISBN: 83-87629-43-X.
 49. (Žumer, 2009). Žumer M. (ed.), National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. München, 2009. ISBN 978-3-598-24287-8.

 

Data utworzenia: 17-Cze-2011 / Zatwierdzony termin: 21-Lis-2012