Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWYZŹŻ

rekord bibliograficzny

  1. home /
  2. rekord bibliograficzny
Definicja

Pozycja reprezentująca określoną jednostkę w katalogu bibliotecznym lub bibliograficznej bazie danych, zawierająca wszystkie elementy danych niezbędne dla pełnego opisu, prezentowane w określonym formacie bibliograficznym. We współczesnym katalogowaniu, format standardu jest odczytywany maszynowo, ale w pierwszej kolejności do użytku komputerowego, formatem tradycyjnym była karta katalogowa. [Dictionary for library and information science / Joan M. Reitz. - Westport : Libraries Unlimited, 2004. - p. 71].

Źródło: Guidelines for national bibliographies in the electronic age

M.K.

Definicja

Opis jednostki na karcie, mikrofilmie, w formie elektronicznej lub w innej formie zawierającej wystarczające informacje do identyfikacji jednostki. [LibrarySpeak : a glossary of terms in librarianship and information management / Comp. by Mary Mortimer. - 4th ed. - Canberra : DocMatrix, 2001. - p. 29].

Źródło: Guidelines for national bibliographies in the electronic age

M.K.

Definicja

Zbiór elementów danych, który opisuje i zapewnia dostęp do zasobu bibliograficznego, oraz identyfikuje związane z nim dzieła i realizacje.

Źródło: ICP

J.P.

Definicja

Rekord bibliograficzny, zdaniem Andrzeja Padzińskiego [Stosowanie Polskich Norm..., s. 32, 33], stanowi podstawowy element danych w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym. Powinien zawierać następujące dane: - opis bibliograficzny, dla którego rekord został utworzony, - hasła ujednolicone oraz inne punkty dostępu, - informacje niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych (numery, kody itp.).

Opis bibliograficzny jest zasadniczą częścią rekordu. Powinien być, według A. Padzińskiego, sporządzony zgodnie z przyjętymi zasadami katalogowania. Zastosowane oprogramowanie i format muszą to gwarantować.

Ronald Hagler [1, s. 43.] [...] wymienia podstawowe funkcje danych bibliograficznych zawartych w rekordzie. Są to: - jednoznaczna identyfikacja dokumentu (np. data publikacji, liczba stron), - ukazanie różnego typu relacji i powiązań zachodzących pomiędzy dokumentami (np. dokumenty posiadające tego samego autora lub stanowiące elementy serii), - dostarczenie użytkownikowi punktów dostępu pozwalających zlokalizować rekord; punkty dostępu mogą odnosić się do: a) obiektywnych faktów dotyczących samego dokumentu (np. tytułu, lub informacji na temat zawartości pokonferencyjnej), b) tematów i koncepcji rozważanych w warstwie intelektualnej, przedmiotu dokumentu.

[...] Termin ten zdefiniowany został w słowniku ODLIS. Angielskie bibliographic record rozumiane jest tu jako: zapis reprezentujący określoną pozycję w katalogu bibliotecznym lub bazie danych bibliograficznych, zawierający wszystkie elementy danych niezbędne do opisu, reprezentowane w określonym formacie bibliograficznym.

Źródło: Pacek, 2010

J.P.

Data utworzenia: 15-Lis-2010 / Zatwierdzony termin: 15-Lis-2010