Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
ABCDEFGHIJKLŁMNOPQRSŚTUVWYZŹŻ

wydawnictwo ciągłe

  1. home /
  2. wydawnictwo ciągłe
Definicja

Publikacja w postaci drukowanej lub innej, ukazująca się w następujących po sobie częściach, zwykle oznaczonych numerycznie lub chronologicznie, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu i o dowolnej częstotliwości.

UWAGA Wydawnictwami ciągłymi mogą być periodyki, czasopisma, gazety, roczniki itp.

Źródło: PN-ISO 690:2012

G.J.

Definicja

Publikacja na dowolnym nośniku, wydawana w kolejnych częściach, z reguły mających oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu.

Źródło: PN-ISO 690-2:1999

J.P.

Definicja

Publikacja o nie przewidywanym zakończeniu, w formie druku lub innej niż druk, wydawana w kolejnych częściach z reguły mających oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, bez względu na częstotliwość.

UWAGA Wydawnictwa ciągłe obejmują czasopisma, gazety, roczniki, serie komunikatów i sprawozdań instytucji, serie materiałów konferencyjnych oraz serie wydawnictw zwartych.

Źródło: PN-ISO 690:2002

J.P.

Definicja

Zasób ciągły wydawany w następujących po sobie, odrębnych zeszytach lub częściach, przeważnie oznaczonych numerycznie, bez określonego z góry zakończenia.

PRZYKŁAD Czasopisma, magazyny, czasopisma elektroniczne, aktualizowane spisy, sprawozdania roczne, gazety, serie wydawnicze, jak również te czasopisma, magazyny i biuletyny wydawane w określonym, ograniczonym czasie, które poza tym noszą wszelkie cechy wydawnictw ciągłych (np. biuletyn związany z danym wydarzeniem).

Źródło: PN-ISO 3297:2010

G.J.

Definicja

Jednostka bibliograficzna wydawana w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne i w zamierzeniu kontynuowana bez określonego zakończenia. Obejmuje: czasopisma; gazety; roczniki (raporty, almanachy itp.); gazetki, wspomnienia, protokoły, sprawozdania itp. dokumenty stowarzyszeń; numerowane serie wydawnictw zwartych itp.

Źródło: Format MARC 21 dla danych bibliograficznych

J.P.

Definicja

Zasób informacyjny wydawany w następujących po sobie częściach, które posiadają zazwyczaj swoją numerację, bez określonego z góry końca publikacji (np. czasopismo, seria wydawnicza, gazeta). Są to również reprodukcje czasopism oraz zasoby informacyjne posiadające cechy czasopism, jak np. kolejne wydania, numeracja i określona częstotliwość publikacji, ale których zakończenie publikowania jest określone (np. biuletyny).

Źródło: RDA, 2010

M.R.

Data utworzenia: 21-Lip-2011 / Zatwierdzony termin: 21-Lip-2011